ਔਰਤ-ਮਾਲੀ-ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ-ਭੁਗਤਾਨ-ਰਸੀਦ-ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ-ਸੁੰਦਰਤਾ-ਸਪਾ-ਕਲੋਜ਼ਅੱਪ-ਨਾਲ-ਕੁਝ-ਕਾਪੀ-ਸਪੇਸ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪੇਪਰ

ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪੇਪਰ ਕਲਰ 5 ਲੇਅਰ

ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪੇਪਰ ਕਲਰ 5 ਲੇਅਰ

ਸਾਡਾ ਕਾਰਬਨ-ਮੁਕਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪੇਪਰ 100% ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।